litteken1

Uitgevoerd door Dr. Jonathan Yu – Manilla, Philippijnen
Resultaat behaald na 2 maandelijkse behandelingen.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.